minibieb

Begin mei werd de straat een heuse bibliotheek rijker. Hij is gehuisvest op de rand van een van de bloembakken in het midden van de straat.
Eenieder die belangstelling heeft in een of meerdere boeken kan ze meenemen.
Jeroen Fokke van nr. 50 is de bibliothecaris.


De wijkkrant heeft er in nr. 6 van dit jaar een artikel aan gewijd.
wijkkrant nr.6 2016 straatbibliotheek