milieu

De straat draagt op haar manier zorg voor het milieu. Zo zal een idee om te komen tot een eigen windmolen, een idee dat ontsproten is uit gesprekken in de straat, via veel omwegen gerealiseerd gaan worden. Het burgerparticipatieproject Windpark Nijmegen Betuwe is in aanbouw langs de A15.