bouwgeschiedenis

in 1897 bestond de straat nog niet; de omringende straten, zoals de Fagelstraat, de Coehoornstraat en de Groesbeeksedwarsweg wel.1897-nijmegen-oost-1500x2195


Op een kaart uit 1908 is te zien dat de straat al aardig is volgebouwd:
1908-nijmegen-oost-825x595


Op 5 maart 1904 kreeg de straat bij raadsbesluit haar naam:
naamgevingGorisstraat1-500x1101