9 juli 2016 minibieb gemolesteerd.

Helaas is vannacht de professor Goris bibliotheek aan zinloos geweld onderhevig geweest.
Mijn moeder zaliger zal zich in haar graf omdraaien als ze verneemt dat ook haar boeken niet ontkomen aan weinig respectvol gedrag van nachtelijk schorriemorrie.
Groet, Jeroen Fokke.

minibiebkapot-72