05-07-2018 Hoorzitting over bezwaar tegen verkameringsvergunning Gorisstraat 18

Donderdag middag 5 juli om 14:00 uur vond de hoorzitting plaats over de bezwaren van een aantal omwonenden tegen de verkamering van gorisstraat 18. We waren daar met 7 straatbewoners aanwezig.
Foto’s maken tijdens de hoorzitting was helaas niet toegestaan!